• BIST 116.859
 • Altın 161,931
 • Dolar 3,8162
 • Euro 4,7035
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 3 °C
 • Burdur 8 °C
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi

Kaynaştırma Neden Önemlidir?

Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ

20. Yüzyılın yarılarına kadar özel eğitimin, engelli çocuklar için ayrıştırılmış özel eğitim ortamlarında verilmesi gerektiğine inanılmıştır. Bu dönemlerde, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimleri yatılı ya da gündüzlü özel eğitim okullarında yürütülmekteydi. Daha sonra “özel gereksinimli çocukların normal yaşıtlarından ayırmanın insan haklarına aykırı olması, ayrı eğitim ortamlarında sağlanan özel eğitim hizmetlerinin özel gereksinimli öğrencilerin normal toplum yaşamına uyum sağlamalarını zorlaştırması, genel eğitim ile özel eğitim arasında sanıldığı kadar büyük bir farkın olmaması, bazı özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gereksinimleri normal eğitim ortamlarında, özel eğitim ortamlarına kıyasla daha iyi karşılayabilir” gibi varsayımlarla engelli çocukların akranları arasında eğitim almasının daha yararlı olacağı kanısı yaygınlaşarak kaynaştırma eğitimine daha fazla önem verilmiştir.
Günümüzde de kaynaştırma eğitimi yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Peki, kaynaştırma nedir?
Kaynaştırma; normal eğitim programlarına uyum sağlayamayacak kadar ağır engeli olmayan fiziksel ve davranışsal problemleri olan öğrencilerin normal eğitim programlarına yerleştirilmeleridir.
Kaynaştırma; engelli çocuğun toplumdan koparılmadan, kendi akranları arasında, onlarla etkileşime girebilmesine ve kendi kendine yeter hale gelmesini sağlayacak bilgi ve becerisini kazanmasına olanak sağlayan, uygun eğitim tekniklerinin kullanıldığı ve normalleşme temelleri üzerine oturan bir eğitimdir.

Kaynaştırma eğitiminin amacı nedir?
Kaynaştırma eğitiminin ana hedefi, engelli çocukların çocukluk döneminden başlayarak devam edecek şekilde sosyal kabulünü ve topluma kazandırmayı amaçlanmaktır.
Kaynaştırma eğitiminin amacı, yetersizliği olan çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşabilmesini kolaylaştırmaktır.

Kaynaştırma eğitiminin yararları nelerdir?
Kaynaştırma bireyselleştirilmiş eğitim planları ve programları içerisinde uygun görülen, engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukları eğitim ve sosyal yönden bütünleştirmektedir. Yani kaynaştırma programı engelli ve normal çocukların aynı sınıflarda kaynaştırılmasının sağlanmasını, engelli çocukların mümkün olabildiğince bağımsız olabilme, bulundukları çevrede yaşama ve öğrenmelerine ve çalışmalarına yardımcı olmayı hedefler.
Kaynaştırma eğitiminin engelli çocuğa, normal gelişim gösteren çocuklara, aileye, öğretmene ve topluma birçok yararı bulunmaktadır.

Engelli Çocuklara Yararları
·       Engelli çocuk ev ortamında olmayan çeşitli oyuncaklarla oynama fırsatı bulmaktadır.
·       Kaynaştırma eğitimindeki çocuklar; öğretmenin olumlu tutumu ve uygun eğitimi ile güven kazanırlar ve uygun beceriler geliştirirler. Engellilerin normal çocuklarla birlikte çalışmaları, oyun oynamaları daha büyük başarılar elde etmek için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.
·       BEP aracılığıyla kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alır.
·       Model alma ve özdeşim kurmaları kolaylaşır.
·       Kendine güven, takdir edilme, cesaret, sorumluluk, işe yarama duygusu gibi sosyal değerleri gelişir ve sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır.
·       İletişim, işbirliği, kabullenme ve ortak yaşam becerileri edinirler.
·       Destek eğitim sayesinde zayıf yönleri kısa yeterli hale getirilebilir.
·       Dil, bilişsel, motor, algısal ve sosyal gelişim alanlarında daha kolay ilerleme kaydedebilirler.
·       Sosyal becerilerini daha iyi kazanmış ve normal eğitim süreçlerinde kısmen de olsa bir başarı elde ederler. Sonunda okuldan ayrıldıklarında büyük bir bağımlılık olmadan özürlü kişiler olarak normal toplumdan bazı becerileri kazanmış olarak yaşarlar.

Normal Çocuklara Yararları
·       Özel eğitime muhtaç bireylere karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir.
·       Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler.
·       Normal çocuklar; beden ve zihin bakımından açık farlılıklar gösteren akranları ile rahatça geçinmeyi, engelli arkadaşlarını kabul etmeyi öğrenirler. Araştırmalar normal çocukların engelli çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarını onlarla düzenli olarak birlikte oynadıkları takdirde daha olumlu yönde geliştiğini göstermektedir. Normal çocuklar kendi aralarında, bazı çocukların belli işleri nasıl daha iyi yaptıklarını görüp öğrenirlerse, engelli çocuklardan da bazılarının bazı işleri diğer engellilerden daha iyi yapabildiklerini görerek öğrenirler.
·       Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarda azalma görülür.
·       Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir.
·       Normal çocuklar, özel eğitime muhtaç çocukları hor görmemeyi ve onlarla birlikte yaşamayı öğrenirler.
·       İşbirliği ve yardımlaşma becerilerini arttırır.

Ailelere Yararları
·       Çocuk üzerindeki beklentileri, çocukların kapasitesiyle uyum göstermeye başlar.
·       Okula bakış açıları değişir ve işbirliği gelişir.
·       Çocuklarının topluma uyum noktasında yaşayacakları problemlerinde destek sağlar.
·       Özürden kaynaklanan eksiklik, farklılık, eziklik vb. duyguların ortadan kalkmasına yardımcı olur
·       Problemlerinin paylaşımından dolayı rahatlarlar ve çocuklarının daha iyi bir duruma gelmesine yönelik  daha çok gayret gösterirler.
·       Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler.
·       Aile içi çatışmalar azalır, aile sağlığı ve iş verimliliği artar.
·       Çocuğun eğitimi, bakımı, davranış düzenlenmesi vb. konularda bilgilenirler.
·       Çocuktaki gelişmelere bağlı olarak, kaygı ve güvensizlik duygusu, umuda dönüşür.
·       İstenmeyen bazı davranışların sadece kendi çocuklarına özgü olmadığı, diğer normal çocuklarından aynı davranışları gösterebileceğini fark ederler.
·       Çocuklarına nasıl yardım edebilecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.
·       Çocukların normal okula devam etmeleri ailelere moral verir ve onları çaba göstermeye güdüler.
·       Engelli çocuğun ailesi engelli olmayan çocukların aileleri ile tanışma fırsatı bularak engelli çocuğun normal gelişim gösteren akranlarının arasında kabul edildiklerini hissederek kendilerine güveni artmaktadır. Onlarla daha rahat etkileşime girerek normal gelişim gösteren çocukların ve ailelerinin engelli çocuğu kabul etmeyi öğrenmeleri kolaylaşmaktadır.

 Öğretmenlere Yararları
·       Şartsız kabul, hoşgörü, sabır, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir.
·       Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerle yürüttükleri çalışmalar (örneğin, eğitim programlarının bireyselleştirilmesi), öğretmenlik bilgi ve becerilerine katkıda bulunur.
·       BEP hazırlama ve işe koyulmasında daha başarılı olurlar.
·       Eğitimde ekonomiklilik ve fırsat eşitliği sağlanır.
·       Disiplinle ilgili değerlendirme ölçütü gelişir.
·       Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişir ve deneyimleri artar.
·       Kaynaştırma öğrencisinin özel bir ihtiyacını karşılamak için kullanılan tekniğin, aynı alanda küçük bir eksikliği olan normal bir çocuk için de faydalı olduğunu görür.
·       Kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin diğer personelle iletişim ve işbirliğini arttırır. İş birliği ile çalışma konusunda daha çok pratik yapma imkânı ortaya çıkar. Bu sayede okul çalışanları, aileler ve öğrencilerle daha çok iletişim kurma imkânı bulunur.

Topluma Yararları:
·       Toplumun yanlış tutum ve davranışlarını azaltır (acıma, hor görme, korkma vb.).
·       Özürlü çocukların eğitimi noktasında etkin katılımı sağlanmış olur.
·       Özürlülerin eğitiminde toplumsal bilinçlenme gerçekleşir.
·       Toplumun özürlülerin sorunlarını bilmesi için onlarla birlikte yaşamasının birincil koşul olduğu düşünülürse, sorunları bilen ve gören toplum bu sorunlara çözüm arayacak ve normaller bu tür çocuklarla birlikte yaşamayı öğrenecektir.

Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Sanat ve Sevgi Toplumu Derneği Genel Sekreteri

Kaynaklar
Akçamete, G.; Kış, A. & Gürgür, H. “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Kaynaştırma Modeli Geliştirme Projesi”
Cox, Gary & Brandt, Vickie (1992). The Children"s Mental Health Integrated Funds: A Preliminary Reports. Minnesota State Dept. Of Human Services, St. Paul.
Esbjörn-Hargens, S. (2005). Integral Education By Design: How Integral Theory
Informs Teaching, Learning, and Curriculum in a Graduate Program” ReVision 2005
28 (3) pp.
Ferrer, J. (1999). Revisioning transpersonal theory. Albany, NY: SUNY
Ferrer, J. Romero, M., & Albareda, R. (2005). Integral transformative education: A
participatory proposal. Journal of Transformative Education, 3 (4), 306-330
Fisher, R. M. (in press). Ken Wilber's integral vision: A review of applications in
education toward a "wisdom culture." In J.M. Gidley & G.P. Hampson (Eds.),
Integral education: The Good, the Beautiful and the True.
Hargens, S. (2002, Summer). Integral development: Taking the middle path towards
gross national happiness. Journal of Bhutan Studies, 6, 24-87.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and
development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Jenkinson, J. (1997). Mainstream or Special? Educating Students with Disabilities. London: Routledge
Lewis, R. B. & Doorlag, D. H. (1987). Teaching Special Students in the Mainstreams. Columbus, O.H: Merrill.
Lerner, J. W.; Lowenthal, B. & Egan, R. W. (2003). Preschool Children with Special Needs. (2.th. Ed). Boston

Bu yazı toplam 8957 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Özürlüler Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 212 220 69 99- 0541 220 69 99 Faks : 0 212 220 84 02