• BIST 116.859
 • Altın 161,931
 • Dolar 3,8162
 • Euro 4,7035
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 3 °C
 • Burdur 8 °C
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi

İLLUMİNATİNİN SAKLI TARİHİ

Ali Rıza SOYASLAN

İLLUMİNATİNİN SAKLI TARİHİ

illuminati-facts.jpg

«Ve onlar, Süleyman'ın mülkü hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman, inkâr etmedi; ancak şeytanlar, inkâr etti...» [1]

 

Kurtlar vadisi pusu dizisinin 78.bölümünde Doğu bey ile Polat arasında geçen konuşmada Polat,Elif aracılığıyla kendisine gönderilen notu araştırıyor.Ve burada Doğu beye soruyor :
-Kim bunlar ?
-Bilmiyorum onlar seni bulur sen onları bulamazsın...
-Masonlar mı,Tapınakçılar mı,İlluminati mi?diye soruyor Polat...

 

      Frmtr.com’daki forum sitesinde illuminati konulu iki güzel yorum yazılmış;

-           İlluminati genel olarak bir topluluktur mason ve tapınakçılıkta bunun bir koludur(2)

-           Bu üç örgüt asıl amaca hizmet eden örgütün paravan örgütü bence medyada bu örgütler gündemde olurken asıl şeytani örgütlenme gizlilikle işini yürütmekte bence.(3)

     Dünyadaki bütün gizli örgütlerin ortak noktası aynı. Hepsi Batıl safında. Şimdi size masonluğun tarihinden küçük bir alıntı yapacağız. Çünkü anlatacağımız bu konu Masonların, tapınak şövalyelerinin ve illuminati toplantılarının neden gizli yapıldığı ve nasıl ayinleştirildiğiyle ilgili. Size Hiram Abiff, masonların pirinin hayat hikayesinin nasıl yalan üzerine kurulduğunu anlatacağız.

Yahudiler için önemli bir kutsal mabed olan Süleyman mabedinin yapımında baş mimar olarak çalışır Hiram Abiff’tir.  Süleyman mabedinin yapımında gerçekler ile yalanların birbirine nasıl karıştırıldığına tanıklık etmekteyiz, masonlar tarafından. Hani bir söz vardır: Yalancı, aşağı mahallede bir yalan uydurur; yukarı mahallede de bu yalanın yayıldığını görünce, kendisi de, kendi yalanına inanmaya başlar. Hiram Abiff uydurma hikayesi de tam böyle bir hikaye.

     En önemli masonik sembollerden biri de ‘Kámil Mason’un simgesi olan Hiram Usta’dır.Hiram Abif, Melik Süleyman’ın ‘tek tanrı’ adına Kudüs’te inşa ettirdiği mabedin başmimarıdır, çalışmadan ve hak etmeden ‘üstatlık-ustalık’ sırlarını elde etmek isteyen kötü kalfalara karşı geldiği için öldürülüşü ve bu suretle ‘kelimenin kaybolması’ mason törenlerinde ve öğretisinde önemli bir yere sahiptir.C.Knigt ve R.Lomas, ‘The Hiram Key-Hiram Anahtarı’ adlı kitabında, bu efsane özetle şöyle anlatılıyor:Mabet inşaatında çalışan 15 ‘kötü’ kalfa, ustalık sırlarını zorla elde etmeye karar verirler. Bunlardan 12’sison anda vaz geçerken, üçü, karanlıktan istifade ederek mábedin üç kapısıda gizlenirler.Hiram, dışarı çıkarken, Güney kapısında saklanan kalfa yolunu keser. Elinde bir çekül tutmaktadır. Hiram’ı tehdit ederek üstatlık sırlarını ister. Ancak Hiram, yeminine sadık kalarak reddeder.Kalfa, çekülü Hiram’ın sağ şakağına vurur, Hiram soldizinin üstüne çöker.Güçlükle ayağa kalkıp, Batı kapısına yönelen Hiram’ın yolunu bu sefer ikinci kötü kalfa keser. O da elindeki tesviyeyle tehdit ettiği Hiram’dan aynı kesin ret cevabını alır. Kalfa, elindeki aletle sol şakağına bir darbe indirir, Hiram bu kez sağ dizinin üzerine çöker. Usta, sendeleyerek, Batı kapısına yönlenir, ama burada da onu üçüncü kalfa beklemektedir. Hiram’ın alnının ortasına elindeki çekiçle şiddetli bir darbe indirir. Hiram Usta, cansız yere serilir. Hiram Usta’nın kötü kalfaların gizli bir yere gömdüğü cesedinin aranması, bulunması ve ‘yeniden canlandırılması’ törenin devamını oluşturur. Her üstat mason, yükselme töreninde, Kámil Masonluğun simgesi Hiram Abif gibi, sembolik bir ölümden, kardeşlerinin ‘dokunuşu’ ile uyanır. TEKRİS (masonluğa kabul) töreni sırasında, aday mabede gözleri bağlı, boynunda bir ilmik ve fotoğraftaki gibi alınır. Adayın gözündeki bant ‘dış dünyada içinde bulunduğu karanlıkları’, yarı çıplak oluşu da ‘harici dünyadaki servetinin masonlukta ona bir ayrıcalık sağlamayacağını’ temsil eder. Üçüncü dereceye yükseliş töreninde aday, Hiram Usta gibi, kardeşlerinin yardımıyla (Aslan Pençesi denilen dokunuşla) sembolik bir ölümden diriltilir ve kötü kalfaların cebren ulaşmaya çalıştığı üstatlık sırlarına hak kazanır. Masonlar ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar.(4)

     Yalan hikâye yukarıdaki gibidir. Bu hikâyeyi efsaneleştiren bu derin yapılar aynen bu tiyatroyu oynamaktadırlar gizli toplantılarında. Okuyuculara doğru bilgi vermek adına Süleyman mabedi yapımı ile ilgili gerçek aşağıdaki gibidir.

     Sebe Melikesi'nden bahseden sure ve ayetlerde aynı zamanda Hz. Süleyman'dan da bahsedilir. Kuran'da Hz. Süleyman'ın muhteşem sarayı ve hükümranlığı hakkında birçok detay verilir.
     Bu bilgilere göre, Hz. Süleyman'a Allah tarafından döneminin en ileri tekniği verilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar vardı. Sarayın giriş bölümünün tabanı da camdan yapılmıştı. Kuran'da, bu estetik yapı ve bunun Sebe Melikesi üzerinde yaptığı etki şöyle vurgulanır:
     «Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.» 
(5)
     Hz. Süleyman'ın sarayının ismi, Yahudi literatüründe "Süleyman Tapınağı"dır. Sarayın ya da tapınağın bugün yalnızca" Batı Duvarı" ayaktadır ve burası aynı zamanda Yahudiler'in "Ağlama Duvarı" olarak adlandırdıkları yerdir. Hz. Süleyman'ın sarayının ve Kudüs'teki birçok yerin yıkılmasının sebebi ise Yahudiler'in bozguncu ve kibirli oluşlarıdır. Kuran'da, bu sır şöyle haber verilir:
     «Kitapta İsrailoğulları'na şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz. Nitekim o ikiden ilk-vaid geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak da sizi sayıca çok kıldık... Sonunda vaat geldiği zaman, (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü duruma soksunlar', birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip mahvetsinler.»
 (6) (7)

     Sonuçta, masonların kendilerini özdeşleştirdikleri Hiram Abiff ve yanındaki "bina ustaları"nın, Kuran'ın deyimiyle "şeytan" olduğu açığa çıkmaktadır.
     Ayette işaret edilen bir gerçekle ilgili olarak çok ilginç bir bilgi daha var. 33. dereceden üstat mason Brigadier A. C. F. Jackson'un yazdığı Rose Croix adlı kitapta, Haçlı Seferlerinin ardından Avrupa'ya dönen Tapınakçılar'ın "Diver's lodge"(Dalgıç locaları) adıyla anılan localar kurulduğu bildiriliyor.47 (Sad Suresi'nin 37. ayetine göre, Hz. Süleyman'ın emrindeki" şeytanların" bazılarının da "dalgıç" olduğunu hatırlarsak, "Diver's lodge"in nereden esinlendiğini daha iyi anlayabiliriz.
     Anlaşılan odur ki, Tapınakçılar, Hz. Süleyman'ın emrine verilmiş olan ve Kuran'da bina ustaları ve dalgıçlar olarak tanımlanan şeytanların sahip oldukları geleneği sürdürmeye karar vermişlerdir. Masonik sır ise, bu şeytanların Yahudi inancına göre Hz. Süleyman'la paylaştıkları büyü ve benzeri yöntemleri kullanma geleneğidir ki, Kabala bu geleneğin ta kendisidir. Kabalacılarla masonlar arasındaki ilişkinin kaynağı da budur. Dolayısıyla, masonluğun kökenini oluşturan gelenek, Kuran'ın ifâdesiyle "şeytani”dir.
(8)

     Hiram usta olarak bilinen Masonların atası Hiram Abif e ait olan put heykeli Amerika’da yada İsrail’de falanda değil,  İstanbul’da Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafında Ziraat Bankası Karaköy Şubesinin önündedir. Makalemize koyduğumuz fotoğraftır maalesef.

                     KAYNAK

(1)  Kurân-ı Kerîm, Bakara Suresi, 102.

(2)  https://www.frmtr.com/kurtlar-vadisi-pusu/5412157-mason-tapinakci-ve-illuminati-karmasikligi-fark-nedir.html  - enesgunes11

(3)  https://www.frmtr.com/kurtlar-vadisi-pusu/5412157-mason-tapinakci-ve-illuminati-karmasikligi-fark-nedir.html  - tulubas07

(4)  http://www.hurriyet.com.tr/mimar-hiram-usta-nin-olumu-38711394

(5)  Kurân-ı Kerîm, Neml Suresi, 44.

(6)  Kurân-ı Kerîm, İsra Suresi, 4-7   -  kavimlerinhelaki.com/hzsuleyman.html

(7)  http://gizliilimler.tr.gg/S.ue.leyman-Mabedi--k1-Kud.ue.s-Tap%26%23305%3Bna%26%23287%3B%26%23305%3B,-Templique-Salomonis,-Temple-of-Jerusalem-k2-,-1-.--B.oe.l.ue.m-.htm

(8)  http://gizliilimler.tr.gg/S.ue.leyman-Mabedi--k1-Kud.ue.s-Tap%26%23305%3Bna%26%23287%3B%26%23305%3B,-Templique-Salomonis,-Temple-of-Jerusalem-k2-,-1-.--B.oe.l.ue.m-.htm

 

Bu yazı toplam 349 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Özürlüler Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 220 69 99- 0541 220 69 99 Faks : 0 212 220 84 02