• BIST 95.057
 • Altın 192,277
 • Dolar 4,7244
 • Euro 5,4834
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 16 °C
 • Burdur 12 °C
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi

Araç tesciline yeni düzenleme

Araç tesciline yeni düzenleme
Araç tescil işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi için “araç tescil ve sürücü belgesi işlem merkezi” .
Araç tescil işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi amacıyla “araç tescil ve sürücü belgesi işlem merkezi” kurulacak. Merkez, araç ve sürücülere ait işlemleri yapacak, plaka ve belgelerini verecek.

TBMM İçişleri Komisyonu, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını kabul etti.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin başlamasından sonra söz alan CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, Komisyon Başkanı Ziyaeddin Akbulut'u keyfi yönetim uygulamakla suçladı.

Komisyonun geçen haftaki toplantısında Başkan Akbulut'un gündemi milletvekillerine danışmadan değiştirmesini eleştirdiğini hatırlatan Kesimoğlu, ”Ancak kendisi bana, 'seni Almanya'ya gönderdim hala sinirlerin yatışmamış' dedi. Ben Başkanın kesesinden değil, devletin kesesinden gittim Almanya'ya. Keyfi yönetiminizi protesto için size içi boş bir TBMM İçtüzüğü hediye ediyorum. İçini istediğiniz gibi doldurun. Bu, devletin valisiyken parti otobüsünün üzerine çıkmaya benzemez...” dedi.

Kesimoğlu daha sonra üzerinde TBMM İçtüzüğü yazan içi boş kitapçığı Akbulut'un önüne fırlattı. Ziyaeddin Akbulut, milletvekillerinin kavga ettiği yönündeki izlenimin bu dönem ortadan kalktığını belirterek, “Kem söz, sahibene aittir. Burası kişisel hırsları sergileme yeri değil. Burası kavga etme yeri değil, kanun çıkarma yeri. Topluma örnek olmalıyız” dedi.

Akbulut, daha sonra da CHP Sivas Milletvekili Nurettin Sözen ile tartıştı. Sözen, verdiği önerge için Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin açıklama yapmasını istedi. Akbulut, bu isteğini geri çevirince, CHP'li Sözen, “bilgi edinmemezi engelleyemezsiniz, yazıklar olsun” dedi. Akbulut da Sözen'e, ”sözlerinizi aynen iade ediyorum” karşılığını verdi.

TASARI
Tasarı, tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların geçici tescilleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince yerine getirilecek. Ancak, tescil edilmiş olanların her çeşit satış ve devir işlemleri ile alıcı adına geçici tescilleri noter tarafından yapılacak.

Tasarıyla, araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerini tek bir merkezden yürütmek amacıyla, “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi” kuruluyor. Merkezde; bilgiler ve tescil belgesi alma zorunluluğu bulunan her türlü araç ile sürücü belgesi kayıtları, bir veri tabanında tutulacak, belgeye dönüştürülecek ve ilgilisine gönderilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşları, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi, araç ve sürücülere ait işlemleri yapacak, plaka ve belgelerini verecek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütecek.

Bu merkezde, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak, teşkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

İKİ YIL İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi, iki yıl içinde faaliyete geçecek ve 16 kadro ihdas edilecek. Geçici tescil yetkisi verilenler, yapısal durumlarını ve teknolojik altyapılarını, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezinin faaliyete geçtiği tarihe kadar sistemle uyumlu ve çalışır hale getirecek. İhtiyaç duyulan il ve ilçelerde tescil şube veya büroları kurulacak.

Araçların, yönetmelikte belirlenen esaslara göre geçici tescil veya tescil ettirilmesi zorunlu olacak. Tescilden muaf olan araçlar ise şöyle:

“Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan araçlar, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış amacıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile kanunun ilgili maddesine göre tescili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar.”

Bu hükme aykırı olarak karayoluna çıkartılan araçlar, tescil işlemleri yaptırılıncaya kadar trafikten men edilecek ve araç sürücüsüne 400 YTL idari para cezası uygulanacak.

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olanların geçici tescilleri, İçişleri Bakanlığınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince; tescil edilmiş olanların her çeşit satış ve devir işlemleri ile alıcı adına geçici tescilleri noterler tarafından yönetmelikle belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak.

GEÇİCİ TESCİL OLMADAN TRAFİĞE ÇIKILAMAYACAK
Geçici tescil belgesiyle, araçların satış ve devir işlemleri yapılamayacak. Buna aykırı hareket edenler, 10 bin YTL idari para cezası ödeyecek.

Tasarıyla, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakasını araç üzerinde bulundurma zorunluluğuna geçici tescil belgesi de ekleniyor. Bütün bunlar araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkılamayacak.

İlk tescili yapılan araçlardan, yönetmelikte belirtilen ilk tescille ilgili muayene süresi sonuna kadar trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Buna uymayan sürücülere, 50 YTL idari para cezası kesilecek.

Yönetmelikte belirtilen esaslara göre; askeri amaçla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla Türkiye'de bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılacak.

Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri; kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar ilgili kurum ve kuruluşlarca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinden, diğer illerde il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılacak, tescil belgesi ile plakaları verilecek.

Bu sayılanların dışında kalan araçlardan; geçici tescili yapılanların tescilleri, yönetmelikte belirtilen esaslara göre Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezince yapılacak. Bu araçların plakaları, geçici tescili yapan kişi, kurum ve kuruluşlarca yetkili plaka basım ünitelerinde bastırılarak ilgilisine teslim edilecek.

ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI
Hurdaya çıkarılan ve trafikten çekilen araçlar trafiğe çıkarılamayacak. Trafiğe çıkarıldığı tespit edilen araçlar, trafikten men edilecek ve bu aracı trafiğe çıkaran sürücü 400 YTL idari para cezası ödeyecek. Sürücü, araç sahibi değilse, araç sahibine de aynı miktarda idari para cezası uygulanacak.

Hurdaya çıkarılmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı tespit edilip trafikten men edilen araçlar, müsaderesi için ilgili mahkemeye sevk edilecek. Müsaderesine karar verilen araçlar, Maliye Bakanlığınca belirlenecek kuruma teslim edilecek.

Trafik belgesi, araca ait tescil belgesi ve mali sorumluluk sigortası belgesinin ibrazı ile düzenlenecek. Tescilsiz veya trafikten çekilmiş olup karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olmak şartıyla geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınacak.
Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına giren araç tescil, trafik ve sürücü belgeleri, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca bastırılacak ve dağıtımı yapılacak.

TESCİL PLAKALARI
Tescil plakaları, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uyulmak kaydıyla şoför odaları tarafından basılacak. Odalar tarafından plaka basılmayacağının valiliğe bildirilmesi durumunda, plakalar, valiliklerce yetkilendirilen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerince basılacak. Tescil plakalarının araç sahibine satış bedelini; Maliye, İçişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının oluşturacağı bir komisyon belirleyecek. Belirlenen bedelin dışında başkaca bir ad altında araç sahiplerinden ücret talep edilemeyecek. Bunun aksine hareket edenlere 6 ay hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Sürücü belgelerinin verilmesine dair usul ve esaslar, yönetmelikte düzenlenecek. Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi bünyesindeki veri tabanında tutulan bilgiler, ücret karşılığında verilecek. Tahsil edilen hizmet bedeli, tutarları, bütçeye gelir kaydedilecek.

Araçların tescil işlemleri, yetki verilenlerce geçici tescil işlemi yapılmaya başlanıncaya kadar Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil şube veya bürolarınca yürütülecek.

Sürücü belgesi verilmesi işlemleri, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi faaliyete geçinceye kadar Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil şube veya bürolarınca yürütülecek.

Sahte plaka üretenlere ve bilerek kullananlara TCK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Araçlarını 25 Mayıs 1992 tarihinden önce sattıkları halde adlarına motorlu araç vergisi çıkanlar, noter satış belgesiyle 31 Aralık 2007 tarihine kadar başvurduklarında, adlarına çıkan motorlu taşıtlar vergisi ile cezalarını araç alıcısının üzerine devredebilecekler.
Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Özürlüler Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 220 69 99 - 850 885 0 753 - 0541 220 69 99 - 05446 255 15 15 Faks : 0 212 220 84 02