• BIST 95.057
 • Altın 192,277
 • Dolar 4,7244
 • Euro 5,4834
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 16 °C
 • Burdur 12 °C
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi

14 GÜNDE KEKEMELİĞE SON

Kürşat Arıkmert
“KEKEMELİK 14 GÜNDE SONA ERER Mİ? İnternet arama motorlarında KEKEMELİK yazdığınızda ilk çıkan sayfalar " 14 GÜNDE KEKEMELİĞE SON!" sloganları atan kişi ve kurumlara aittir. Bu tür merkezlerde terapileri yapan!!!! insanların hiçbiri dil ve konuşma terapisti değildir.
 
Hatta muhasebeci, kız meslek lisesi mezunu usta öğretici, iktisatçı, işletme mezunu gibi dil ve konuşma bozuklukları alanıyla hiç alakası olmayan insanlardır. 
 
Bu insanların CAHİL CESARETLERİNE de hayranım. Çünkü aşağıda linkine ulaşacağınız 06.04.2011 tarihli ve 6225 sayılı kanunun 9. maddesinin d bendi dil ve konuşma terapistinin tanımını yapar ve ardından da şöyle der“ Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”
 
BÖYLE BİR KANUN VARKEN BU İŞİ YAPMAK CAHİL CESARETİ DEĞİLDE NEDİR?
 
27.05.2013-08.06.2013 Tarihleri arasında “ Kekemeliği Önlemeye Yönelik Avrupa’daki Modern Terapi Yöntemlerinin İncelenmesi” konulu Avrupa Birliği projemiz kapsamında çoğunluğu Dil ve Konuşma Terapisti olan 25 kişilik bir grupla Belçika’da Thomas More Üniversitesinde Avrupa’daki en ünlü dil ve konuşma terapistlerinden eğitim aldık. Onlar kekemelik için şöyle der: “ Bırakın 14 günü birçok kekemelik vakası için 2 yıl bile yeterli bir süre değildir.”
 
KEKEMELİK; SADECE DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ BİR ALANDIR. DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ OLMADIĞI HALDE KEKEMELERLE ÇALIŞMAK KANUNEN SUÇTUR.
 
14 GÜNDE KEKEMELİK BİTMEZ!
 
14 GÜNDE SADECE HAYALLER BİTER!!!
 
HERKESİN KENDİ İŞİNİ YAPMASI DİLEĞİYLE…
 
Dil Gelişim Merkezi (DİLGEM)
 
ADRES: Yeni Mah. Abdül Halik Renda Cad. Tevfik Bey Apt. No: 18 D: 4-5 Pendik- İSTANBUL
 
 
TEL:   0 216 354 00 56
 
GSM: 0 530 825 70 05
 
KANUN LİNKİ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm
 
KEKEMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZIMIZ: http://www.dilgelisimmerkezi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=122:kekemelik&Itemid=101
 
BİLİNÇ OLUŞTURMAK İÇİN LÜTFEN SİZ DE BU YAZIYI MAİL GRUBUNUZA YOLLAYINIZ.
 
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
 
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ ve Prof. Dr. Pınar EGE
 
Dil ve Konuşma Terapisi mesleği biyomedikal bilimler, dil ve konuşma bozuklukları meslek bilimleri, klinik dilbilim, davranış bilimleri, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bir bilim alanıdır.
 
Dil ve konuşma bozuklukları (speech and language pathology) bilim alanının uygulama yetkisini sağlık personeli kapsamında tanımlanan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı/patoloğu/terapisti meslek dalı temsil eder. Meslek adında bozukluk uzmanı, patolog, terapist terimleri kullanımı ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte aynı anlamda kullanılmaktadır. Mesleki tanım, etik ve standartlar dünyadaki dil ve konuşma terapistleri meslek odalarını temsil eden Uluslararası Logopedi ve Foniatri Birliği (IALP-International Association for Logopedists and Phoniatrists), Avrupa Birliği üye ülkelerini temsil eden Avrupa Birliği Dil ve konuşma Terapistleri/Logopedi Birliği (CPLOL-Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European Union), Amerikan Konuşma, Dil ve İşitme Birliği  (ASHA-American Speech, Language and Hearing Association), Dil ve Konuşma Terapistleri  Kraliyet Akademisi (RCSLT-Royal College of Speech and Language Therapists) tarafından ortaklaşa belirlenerek şöyle yapılmıştır (ASHA, 2003; CPLOL, 1993; IALP, 1998; RCSLT, 2003):
 
"Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır.”
 
Ülkemizde Dil ve Konuşma Terapisi (Patolojisi) mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13, (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu yasaya göre;
 
“d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.”
 
Dil ve konuşma terapistinin yetkinlik alanları sağlık ve eğitim sektörleri arasında bir köprü olarak çok yönlü sorumluluklar içeren geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yükümlülükler, dil ve konuşma terapistinin yeterince donanımlı, hem uygulamacı hem de araştırmacı kimliklerinin olmasını gerektirdiği için eğitimleri de önem taşımaktadır. Bu nedenlerle söz konusu birlikler mesleki eğitime de bir standart getirmişlerdir.
 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
a)      Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve tedavi-terapi programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur:
 
·      Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi v.b bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları
 
·      Ses bozuklukları
 
·      Özgül (spesifik) dil bozuklukları
 
·      Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar (disleksi,disgrafi, disortografi) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar
 
·      Özel gereksinimli, gelişimsel yetersiliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
 
·      İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi
 
·      Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi
 
·      Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi
 
·      Larenjektomi, trakeoktomililerde konuşma terapisi
 
·      Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans v.b) olan bireylere iletişim terapisi
 
b)      Yukarıda adı geçen bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu konularında danışmanlık yapar.
 
c)      Yukarıda adı geçen bozukluklar konusunda personel yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alır.
 
d)     Yukarıda adı geçen bozukluklar konusunda toplum duyarlılığını arttırmakta görev alır.
 
e)      Gerek gördüğünde daha detaylı değerlendirme için uzmanlara (KBB uzmanı, nörolog, odyolog, plastik cerrah, pediatyrist, fizik tedavi uzmanı gibi) yönlendirme yapar, takip eder ve gerekirse multidisipliner olarak çalışır.
 
f)       Yukarıda adı geçen bozuklukların işlevsel değerlendirilmesinde ve terapisinde larengoskop, videolarengostroboskopi, videofloroskopi, laringograf, vokastim, vitalstim, nazometre, ses analiz ve görüntüleme yöntemleri gibi cihaz ve araçların kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirilmesini yapar.
 
g)      Hastanın tedavisi sırasında gelişimini ve terapiden sağladığı faydayı belgelemek, takip etmek için kayıt tutar, terapi süreci boyunca değerlendirme yapmak amacıyla veri toplar; sonuçlara uygun olarak tedavi planını geliştirir ve değiştirir; tedavi sürecinin faydaları ve kaydedilen gelişme ile ilgili sonuçları hasta ve yakınları ile yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşır.
 
h)      Alternatif ve iletişimi destekleyici sistemler ve cihazlarını seçme, önerme (örn., bilgisayarlı konuşma cihazları, trakeoözefageal, larenjektomi protez benzeri konuşma aparatları) görevi yapar.
 
 
 
Türkiye’de Dil ve Konuşma Terapisti Yetiştirme
 
Dil ve Konuşma Terapistliği Anadolu Üniversitesi'nde 2000 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Anabilim Dalı olarak açılmış ve bu anabilim dalında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim yoluyla “dil ve konuşma terapistleri” yetiştirilmeye başlanmıştır. Şu anda lisansüstü programlara dil ve konuşma bozukluklarının çoklu-disiplinli özelliğine uygun 4 yıllık lisans mezunları alınmaktadır. Buna rağmen, yüksek lisans programı ancak 4 yıllık bir lisans süresinde tamamlanabilmekte ve uzmanlaşma mümkün olamamaktadır. Mezunlara “dil ve konuşma terapisti unvanı” verilmektedir.
 
2013 yılı itibariyle Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapistliği lisans programı 30 öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 
 
BU YAZIYI POZİTİF ÖZÜRLÜLER GAZETESİ BİR SOSYAL SORUMLULUK İLANI OLARAK YAYINLAMAYI UYGUN GÖRMÜŞTÜR.
 
 
Bu yazı toplam 33365 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Özürlüler Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 220 69 99 - 850 885 0 753 - 0541 220 69 99 - 05446 255 15 15 Faks : 0 212 220 84 02